HulpvoorjongereninHeumen.nl is er voor jullie, je kunt hier bekijken bij welke instelling je moet zijn voor bepaalde vragen, klachten en/of problemen.
Gaat het thuis niet goed?, kijk dan bij Bureau Jeugdzorg, heb je vragen over drugs of alcohol is Iriszorg er voor je.
Heb je last van faalangst, onzekerheid of ben je ongelukkig dan zal het NIM voor je klaarstaan.
Voor bepaalde problemen of klachten kun je ook naar de sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker van de GGD op jouw eigen school.
Er is ook een opvoedspreekuur voor jouw en jouw ouders of verzorgers, voor advies, informatie en tips met betrekking op de opvoeding.
Kijk gerust rond, als je op een logo klikt wordt je vanzelf doorgestuurd naar de site van de instelling zelf.
Je kunt ook rechts in de banner kijken, daar staan veel voorkomende problemen.
Als je hierop klikt, dan worden de hierbij behorende instanties meteen weergegeven.
A
Agressie
Alcohol
Angst
D
Depressie
Drugs
E
Eetpatroon
F
Faalangst
G
Gewicht
Gokken
H
Homoseksualiteit
Huiselijk geweld
I
Identiteit
K
Kindermishandeling
L
Loverboy
O
Ongelukkig
Onzekerheid
P
Pesten
S
Scheiden
Schulden
Seksuele voorlichting
SOA
Slaapproblemen
Z
Zelfbeschadiging
GGD
Waar zijn we voor?


De GGD is er voor verschillende problemen zoals: Soa’s (geslachtsziekten), drugs, eetstoornissen, angst, anticonceptie, maar de GGD is er ook voor van allerlei vragen, en informatie over: seksuele voorlichting, homoseksualiteit, zwangerschap, onzekerheid en je gezondheid.
Hoe kom je bij ons terecht?


Je kunt doorverwezen worden door je huisarts, je kan ons bellen, maar je kan ook gewoon binnenlopen bij de GGD om een afspraak te maken.
Mail: ggd@ggd-nijmegen.nl
Tel: 024 3297297
GGZ
Waar zijn we voor?


GGZ Nijmegen is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Nijmegen en biedt zorg en diensten van hoge kwaliteit aan mensen met psychische problemen
Hoe kom je bij ons terecht?


Voor een bezoek aan onze instelling is een verwijzing nodig door huisarts, maatschappelijk werker of hulpverlener van een andere instelling. Na verwijzing en aanmelding bij GGZ Nijmegen praten wij met jou over je klachten.
Mail: info@ggznijmegen.nl
Tel: 024-3837700
Heumen Werkt
Waar zijn we voor?


U Kunt bij ons vacatures zoeken in kranten en op internet, sollicitatiebreiven schrijven, een cv opstellen én tips en training krijgen van een ervaren trainer.
Hoe kom je bij ons terecht?


Actiecentrum Heumen Werkt is er voor iedereen in de gemeente Heumen die werk zoekt. vanaf 17 mei elke maandag van 13.00u tot 16.00 uu in Maldenstein (Kerkplein 8a, 1ste etage)
Mail: E.pvdknaap@heumen.nl
Tel: 024 358 82 27
Iriszorg
Waar zijn we voor?


IrisZorg is een organisatie voor verslavingsbehandeling en maatschappelijke opvang. Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op professionele hulp via programma’s voor zorg, opvang, behandeling en begeleiding. Samen met jou werken we aan goede oplossingen en nieuwe inzichten.
Hoe kom je bij ons terecht?


De intake bestaat uit een tot drie gesprekken, afhankelijk van de ernst van jouw situatie. Een intake leidt niet altijd tot een behandeling, en eventueel wordt je doorverwezen naar een andere instelling, zoals de GGZ Nijmegen, maatschappelijk werk of een gemeentelijke instantie.
Mail: directie.zuid@iriszorg.nl
Tel: n/b
Sociale Zaken
Waar zijn we voor?


Voor al je vragen over je inkomen en werk kunt je terecht bij de afdeling sociale zaken van de gemeente Heumen. Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering, schuldhulpverlening, huurtoeslag, vragen die verband houden met welzijn,zoals (aangepast) wonen, en zorg.
Hoe kom je bij ons terecht?


Openingstijden: elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag van 16.00 tot 18.30 uur.
Mail: heumen@heumen.nl
Tel: 024 358 83 00
de Kindertelefoon
Waar zijn we voor?


De Kindertelefoon is een organisatie met een groep vrijwilligers die het belangrijk vinden dat er een plek is waar kinderen en jongeren in vertrouwen kunnen praten over een probleem en waar zij hulp, advies en informatie kunnen krijgen.
Hoe kom je bij ons terecht?


Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon. Elke dag van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds, ook in het weekend en tijdens feestdagen kun je met ons bellen of chatten.
Mail: Landelijkbureau@kindertelefoon
Tel: 0800-0432
NIM
Waar zijn we voor?


Heb je een probleem, en kan je hulp of advies gebruiken? De maatschappelijk werkers van NIM zijn er vooral om naar jou te luisteren. We kunnen je helpen om te zoeken naar een mogelijke oplossing. Soorten problemen, zoals: Scheiding of ruzie tussen je ouders Problemen met vriendjes en vriendinnetjes
Hoe kom je bij ons terecht?


Bij NIM Maatschappelijk Werk kun je gratis voor hulp of advies aankloppen. Je kunt bij ons voor allerlei soorten problemen of vragen terecht. Alle informatie die je ons geeft, wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
Mail: info@nim.nl
Tel: 024 32 32 751
Bureau Jeugdzorg
Waar zijn we voor?


Bureau Jeugdzorg Gelderland is de toegangspoort tot alle jeugdzorg in de provincie Gelderland. Zij is er voor jeugdigen die op vrijwillige basis zorg willen krijgen. Maar ook voor jeugdigen die beschermd moeten worden, omdat zij niet op een veilige manier kunnen opgroeien.
Hoe kom je bij ons terecht?


Het team Spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg Gelderland is 7 dagen per, week 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar voor spoedeisende situaties, Het team zorgt dat er meteen hulp wordt ingeschakeld en dat de hulpverlening aansluitend aan de crisis van start gaat.
Mail: contact@bjzgelderland.nl
Tel: 024 - 328 74
AMK
Waar zijn we voor?


Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling is er voor advies en onderzoek bij vermoedens van mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik van kinderen.
Hoe kom je bij ons terecht?


Als iemand zijn zorgen over een kind of jongere aan ons heeft voorgelegd, willen wij graag weten of die zorgen terecht zijn. Dus praten we met jou, en mensen uit jou omgeving; school, ouders en huisarts
Mail: secretariaat@amkgelderland.nl
Tel: 026 442 42 22
Politie Heumen
Waar zijn we voor?


De politie houdt toezicht in jouw wijk of buurt. Het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van de politie. Daarom werkt de politie samen met andere organisaties, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, scholen en wijkraden.
Hoe kom je bij ons terecht?


Indien je slachtoffer bent geworden van een misdrijf, kun je het beste zo snel mogelijk aangifte doen bij het politiebureau. Dat kan op het politiebureau telefonisch of via internet .
Mail: regio@gelderland_zuid.politie.
Tel: 0900-8844